Styrelsemedlemmar & kontakt

Kontakt med styrelse och sektioner görs lättast via e-post direkt till berörd person (se adresser nedan) eller generellt genom kontaktformuläret.

Verksamhetsberättelser, mötesprotokoll och andra dokument hittar du här.


Ordförande 

Gunnar Hall 

Vice Ordförande  

Berkley Stagg

Sekreterare

Anna Ruus

Kassör

Elisabeth Wilhelmsson (mail)

Ledamot

Peter Strömdahl

Tommy Avekvist

Thomas Johansson

Michael Gustafsson

Suppleant

Ann-Cristin Fohlin

Revisorer

Annika Repo Wallman
Gunnel Ljunggren

Revisorssuppleant

Roy Johansson

Orienterings- och trailsektionen

Thomas Asplund sammankallande (mail

Peter Strömdahl, Annika Repo Wallman, Bengt Ljunggren,  Thomas Johansson och Tommy Avekvist

Spårsektionen

Gunnar Johansson, sammankallande

Ulf Stenberg, Roy Johansson, Claes Björklund och Roland Olsson

Bergagårdssektionen och fastighetsgruppen

Annika Bolander sammankallande (mail

Inger Ström och Susanne Hartikka 

Fastighetsgruppen

Thomas Johansson, Karl Höglund, Joakim Wikström, Magnus Emanuelsson och Maria Svantesson

MTB- och skidsektionen

 

Medlemsregister

Elisabeth Wilhelmsson (mail)

Webbansvarig

Anders Järpedal mail

Ansvarig Facebook

Roy Johansson

Pressansvarig

Styrelsen + sektionsansvariga

Poängräknare

Utses av orienterings- och trailsektionen vid behov

Foto

Varje sektion utser fotoansvarig om så behövs

OL Ann-Charlotte Solvang

Tidningsurklipp

Ansvar att spara ev. tidningsurklipp ligger numera på varje sektion 

Festkommitté

Styrelsen

Valberedning

Valberedningens ordförande växlar varje år enligt nedan:

2024: Sammankallande för Bergagårdssektionen

2025: Sammankallande för Spårsektionen

2026: Sammankallande för Orienterings- och trailsektionen

Sektioner som ej innehar ordförarrollen utser var sin representant till valberedningen.