Cykelleder

På Hunneberg finns det 3 st. markerade cykelleder som är anpassade för mountainbike (MTB). Alla lederna går också utmärkt att springa eller vandra på.

Cykla gärna på lederna och grusvägarna, inte på andra stigar som tar skada och det blir stort slitage där.
När det är blött använd inga stigar för slitaget!

Cykelled grön markeringLedsponsor

Grön led - Kjellssons Reklam – 12 km, lätt svårighetsgrad
Leden går mestadels på grusväg och motionsspåren, startar vid Bergagården på Hunneberg. De gröna markeringarna börjar vid asfaltsvägen vid stora grusparkeringen nedanför Bergagården. Cykla ca 500 m sydväst ut på asfaltsvägen och ta sedan vänster på grusvägen mot Nyrud och följ de gröna markeringarna.

Cykelled blå markeringLedsponsor


Blå led - Hansson Bil – 16 km, lätt till medelsvår svårighetsgrad
Leden går på motionsspår, stigar och grusväg. De blåa markeringarna börjar vid spårcentralen vid Bergagården på Hunneberg, och följer till en början 2,5 km spåret norrut.

Cykelled röd markeringLedsponsor


Röd led - Sportson – 14 km, medelsvår svårighetsgrad
Leden går mestadels på stig. De röda markeringarna börjar vid stora grusparkeringen nedanför Bergagården. Cykla väster ut mot Byklev från parkeringen på asfaltsvägen och ta in vänster på stigen vid de röda markeringarna.

 

 

Ledkarta

Hunnebergs cykelledskarta finns till försäljning på Älgens Berg Kungajaktsmuseum på Hunneberg, Tappen i Vargön och Sportson på Överby. Kostnad är 100 kronor för karta inklusive plastficka. Information om samtliga leder finns att läsa på kartans baksida. Intäkterna går till underhåll och förbättringar av lederna.

Provbild Cykelledskartan Hunneberg