Bli medlem

Är du intresserad av medlemskap för att stödja vår verksamhet eller själv delta i den? Det är enkelt! Det enda du behöver göra är att sätta in medlemsavgiften (se nedan) till bankgiro 303-1598. Ange namn, födelsedatum och adress.

Ni som är regelbundet är med i våra ledarledda aktiviteter (Trailrunning, Orientering) förutsätter vi stöttar med att vara medlem!

Välkommen i gänget!


Detta ingår i ditt medlemskap

  • Gratis dusch och bastu på Bergagården under hela året
  • Klubben betalar hela eller delar av startavgiften när du anmäler dig till tävlingar. För barn och ungdomar t.o.m. 20 år betalar OKS hela avgiften
  • Försäkring vid tävlingar och dylikt

Medlemsavgifter 2024

   Familj (make, maka, sambo och barn t o m det år de fyller 20 år): 600 kr

   Seniorer (från och med året man fyller 21): 350 kr

   Juniorer (till och med året man fyller 20): 200 kr

   Pensionärer: 200 kr

Medlemsavgiften sätts in på bankgiro 303-1598.

(Observera att det plusgiro som avgiften tidigare betalats till är avslutat)

Ange hela personnumret för varje medlem (behöver endast göras första gången).  Detta är särskilt viktigt för ungdomar mellan 7 och 25 år eftersom vi får bidrag från kommunen och Riksidrottsförbundet för dessa. Skriv gärna vilken sport ni håller på med; orientering, trailrunning eller skidor. Ni som betalar för hela familjen, anteckna alla familjemedlemmar. Uppgifter om adress och namn kan även skickas till medlemsansvariga elisabeth.wilhelmsson@telia.com.


Medlemsinsats

Stöd gärna föreningen med en medlemsinsats för vårt köp av fastigheten Bergagården Hunneberg 1:8, inbetalning görs på bankgiro 303-1598.
En insats på 2000 kr eller mer kan en skylt fås som visar din stöttning.
Möjlighet till en mindre summa godtas givetvis också, diplom fås då som visar din stöttning.
Detta är för hjälp att betala tillbaka ett lån som föreningen har tagit i samband med köp av fastigheten.
Mer information kontakta elisabeth.wilhelmsson@telia.com


Personuppgifter inom OK Skogsvargarna (GDPR)

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gjort att kraven förändrats något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den här (länk). För den som vill fördjupa sig ännu mer hänvisas till Riksidrottsförbundets hemsida www.rf.se/personuppgifter