Årsmöte 29 februari, Medlemsavgifter 2024

Klubbnyheter

Här finns det senaste från OK Skogsvargarna.

Äldre nyheter finns att hitta under rubriken Nyhetsarkiv.

  • 14 jan 2024

Medlemsavgift 2024 och inbjudan till årsmöte

Nu är det nytt år, nya träningar och tävlingar och dags att betala medlemsavgift igen.
Vi hoppas att du vill fortsätta medlemskapet och därmed möjliggöra de aktiviteter som bedrivs med Bergagården som bas; orientering, skidor (spår), tipspromenader, trailrun och trailwalk.
Härliga möjligheter för alla åldrar mitt i naturen.
Tillsammans skapar vi positiva fritidsaktiviteter öppna för alla.

Vision:

Glädje och gemenskap för alla i naturen.
Vi inspirerar till motion och tävling på Sveriges bästa arena - Hunneberg

Läs mer i nyheten!

Medlemsavgift 2024
Familj: Make, maka, sambo, partner och barn t o m det år de fyller 20 år 600 kr
Senior/vuxen: Medlemmar från det år de fyller 21 år 350 kr
Junior/ungdom: Medlemmar t o m det år de fyller 20 år 200 kr
Pensionär: 200 kr
Medlemsavgiften sätts in på Bankgiro 303-1598 eller Swish 123 453 68 92,
OK Skogsvargarna.
I medlemsavgiften ingår gratis dusch och bastu på Bergagården under hela året.
Man är även försäkrad vid träningar, tävlingar och dylikt som betalande medlem.
Ange hela personnumret för varje medlem (har ni lämnat uppgifterna tidigare behöver ni inte göra det igen).
Personnumret är särskilt viktigt för ungdomar mellan 7 och 20 år eftersom klubben får bidrag från kommunen och Riksidrottsförbundet för dessa.
Det är endast några få i OK Skogsvargarna med
särskilda uppdrag att sköta medlemsregister och bidragsansökningar som kan se dessa
personuppgifter.
Maila gärna uppgifterna till: elisabeth.wilhelmsson@telia.com om de inte får plats på
inbetalningskort eller vid internetbetalning.
Frågor kring medlemsavgiften besvaras av kassör Elisabeth Wilhelmsson,
se kontaktuppgifter nedan.

Januari 2024/Styrelsen:

Gunnar Hall, ordf 073-066 33 13 gunnar.hall@se.abb.com
Berkley Stagg, vice ordf 073-060 69 21 berkley.stagg@gmail.com
Elisabeth Wilhelmsson, kassör 070-320 96 98 elisabeth.wilhelmsson@telia.com
Peter Strömdahl, ledamot 070-524 96 17 peter.stromdahl10@gmail.com
Magnus Emanuelsson, ledamot 073-394 36 46 magnus.emanuelsson66@gmail.com
Tommy Avekvist, ledamot 076-894 43 95 tgeson@telia.com
Thomas Johansson, ledamot 070-665 10 90 thomasj66@was@gmail.com
Michael Gustafsson, ledamot 070-738 22 87´ michael.gustafsson67@gmail.com
Ann-Christin Fohlin, suppleant 070-273 03 90 ac.fohlin@hotmail.com

Inbjudan till årsmöte
OK Skogsvargarnas årsmöte äger rum
Torsdagen den 29 feb 2024 kl 18.00 på Bergagården.

(istället för träning, träningen blir på tisdagen den här veckan)
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Motioner ska ha inkommit senast 1 februari 2024.
Har du en motion (eget förslag) till årsmötet ska denna lämnas till någon i styrelsen eller mailas till okskogsvargarna@gmail.com eller skickas per post till
OK Skogsvargarna, Hunneberg 125, 468 31 VARGÖN.


Årsmöteshandlingar för 2023 och dagordning kommer finnas
tillgängliga på vår hemsida www.okskogsvargarna.se och i klubblokalen senast 1 vecka innan årsmötet.

email: okskogsvargarna@gmail.com
Postadress: OK Skogsvargarna, Hunneberg 125, 468 31 Vargön